eFörlag Jakob

eFörlag Jakob är språkutvecklande media
som hävdar att alla människor har rätt till
det skrivna ordet.

Läs mer

Våra läromedel

Svenska nära mig är något så unikt som en läsebok med enkel svenska.

Läs mer

Kontakt

info@eforlagjakob.se

Läs mer
eFörlag Jakob

eFörlag Jakob är ett förlag för webbaserade läromedel. Vår mission
är att ge människor verktyg för språkutveckling i sin egen takt.

eFörlag Jakob erbjuder färdiga kurser, men också en plattform
där du kan lägga in det material du vill lära ut.

Läromedlen hittar du på esvenska.se